Olympiáda v AJ – školní kolo

Dne 22.12. se vybraní žáci 7., 8. a 9. ročníků zúčastnili školního kola olympiády z anglického jazyka a to ve dvou kategoriích.

Kategorie – 7. ročník

1.místo – Michal S. (postup do okresního kola)

2.místo – Natálie V.

Kategorie 8. + 9. ročník

1.místo – Terezie R. (postup do okresního kola)

2.místo – Karel K.

Gratulujeme!

Mgr. Lenka Dolejšová