153 literárních příspěvků usilovalo letos o umístění v soutěži Jihočeský úsměv, kterou pořádá Jihočeská vědecká knihovna ve spolupráci s Jihočeským klubem Obce spisovatelů.

Jedním z deseti oceněných autorů byl i žák 5.B naší školy Dominik K. Ten zaujal porotu vypravováním s názvem Fotbalový kemp, kde vzpomíná na několik báječně prožitých prázdninových dnů.

Je jen škoda, že při současných protiepidemických opatřeních si vítězové nemohou vychutnat společnou atmosféru slavnostního předání cen a cenu si bude vyzvedávat každý individuálně.

Dominikovi blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.