ŠKOLA MG A SPORTU TJ METEOR

Nabidka + přihláška  pro aktuální rok  – stahuj zde

VÁŽENÍ RODIČE,

ŠKOLA MG A SPORTU při TJ METEOR a SK ELIM TEAM , která působí v ZŠ Rožnov

již 28 let, nabízí pro školní rok 2019/2020 následující sportovní program pro děti :

 

MODERNÍ GYMNASTIKA  – cvičení pro krásu a ladnost – zahrnuje cvičení bez náčiní

balet, tanec, akrobacii, cvičení s náčiním /švihadlo, obruč, míč, kužele, stuha/, skupinové skladby

AEROBIK –TANEC -POHYB – rytmická  a taneční průprava, aerobik, moderní tance,

fitness a pohybové skladby

VŠECHNA CVIČENÍ OBSAHUJÍ všestrannou pohybovou průpravu,základní gymnastiku,

rytmická cvičení s  hudbou, pohybové skladby,taneční průpravu, baletní průpravu, akrobacii,..

Nadaná děvčátka jsou postupně zařazována do výběrových závodních skupin MG.

ÚSPĚCHY MG:   děvčata získávají medaile a tituly jak na poli oblastním, tak v rámci celé ČR,

Několikanásobné  Mistryně ČR v družstvech MG,  11 titulů Mistryně ČR jednotlivkyň MG,

titul “Nejlepší jihočeský sportovec roku do 15ti let”  v týmech

ORGANIZACE: cvičení  probíhá po vyučování v prostorách ZŠ Rožnov/2 tělocvičny, zrcadlový sál, /

pod vedením kvalifikovaných  a zkušených trenérek v době mezi 12. a 16. hodinou – dle rozvrhů, které budou stanoveny po vytvoření jednotlivých skupin. Cvičit začínáme od října, rozvrh obdrží přihlášené děti do 25.9. s dalšími organizačními pokyny /příp. na stránkách ZŠ – sekce Škola sportu/

ZÁPIS + INFORMACE:    STŘEDA  11.9.  kabinet trenérů v tělocvičně ZŠ  14.00 – 16.30 hod

Přihlášky posílejte  e-mailem  nebo odevzdejte  při zápisu.

Telefony:    602835075   M.Bublíková,   602182724    J.Bláhová      e-mail: monika.bublikova@o2active.cz

Monika Bublíková – hlavní trenérka

————————————————————————————————————

Nabídka pro školní rok 2019-2020

1 MG      Moderní Gymnastika – rekreační                  1x týdně                1500,- Kč/pololetí

2 MG      Moderní gymnastika – soutěžní  “B”              2x týdně                 2500,- Kč/pololetí

3 MG      Mod. Gymn. + balet – soutěžní  “A”             3x týdně                 3500,- Kč/pololetí

1 AE      Aerobic + tanec  – rekreační                     1x týdně                 1200,- Kč/pololetí                           

2 AE      Aerobik + tanec + pohyb skladby                2x týdně                 2000,- Kč/pololetí  

1MG+1AE                                                      2x týdně                 2500,- Kč/pololetí

2MG+1AE nebo 2AE+1MG                                    3x týdně                 3000,- Kč/pololetí          

Platby se provádějí vždy na pololetí popř. na celý školní  rok,  po domluvě lze platit i měsíčně.

………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

P Ř I H L Á Š K A                                       /prosíme odevzdat  do 15.9.2019 nebo poslat e-mailem/

Přihlašuji svoji dceru  na cvičeni ve školním roce 2019/2020

 

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………   nar. …………………………   Třída ZŠ …………………

Název a číslo cvičební skupiny /kurzu/

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis rodičů  ………………………………………………

 

tel. spojení …………………………………………..

VÁŽENÍ RODIČE,

ŠKOLA MG A SPORTU při TJ METEOR a SK ELIM TEAM , která působí v ZŠ Rožnov  a MŠ Papírenská již 28 let, nabízí pro školní rok 2019/2020 následující sportovní program pro chlapce  :

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY – SPORTOVNÍ  PŘÍPRAVA  A VŠESTRANNOST  cvičení zaměřené na rozvoj

pohyblivosti, míčové hry,  atletická průprava, gymnastická průprava, koordinace,

obratnost, sportovní a pohybové hry…………..

Cvičení bude probíhat po vyučování v prostorách ZŠ Rožnov/2 tělocvičny,  venkovní hřiště a sportoviště/

pod vedením kvalifikovaných  a zkušených trenérek.

Cvičit začínáme  od  října . 2019  podle rozvrhu, který přihlášené děti obdrží do 25.9. s dalšími organizačními  pokyny.

Platby se provádějí vždy na pololetí nebo celý školní rok, po domluvě lze platit měsíčně

Zápis + informace:   STŘEDA  11.9. v kabinetu trenérů u  tělocvičny  ZŠ  14.00 – 16.30 hodin

Přihlášky posílejte e-mailem  nebo je odevzdejte ve dnech zápisu.

telefony:    602835075   M.Bublíková,   602182724    J.Bláhová      e-mail: monika.bublikova@o2active.cz

Monika Bublíková – hlavní trenérka

………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PŘIHLÁŠKA             /prosíme odevzdat  do 15.9.2019   nebo zaslat mailem/

Přihlašuji svého syna/dceru   na cvičeni ve školním roce 2019/2020

 

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………….    nar. …………………………….     Třída ZŠ …………………………..

Sportovní hry                              1x týdně                                            1200,- Kč/pololetí

         /zaškrtněte/                      2x týdně                                            2000,- Kč/pololetí                                                               

 

Podpis rodičů    ……………………………………………………….                                                   tel. spojení …………………………………………..