NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

V rámci výuky dopravní výchovy navštívili žáci čtvrtých ročníků poprvé dopravní hřiště.

Lekce zahrnovala praktickou i teoretickou část. Čtvrťáci dokázali, že mají na svůj věk nemalé znalosti z této oblasti. Aby však mohli dostat průkaz cyklisty, musí úspěšně napsat testy, které obsahují otázky z bezpečnosti silničního provozu. Všichni se těší, že za tímto účelem navštíví dopravní hřiště ještě v pátém ročníku.

 

fotogalerie