NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

 

V průběhu května postupně využily všechny tři páté třídy možnost vyzkoušet si v praxi, co znají z pravidel bezpečnosti silničního provozu. Za tímto účelem navštívili páťáci učebnu a dopravní hřiště automotoklubu v Č. Budějovicích. Na testy i jízdu na kole byli dobře připraveni a průkaz cyklisty, který získali, jim patří právem.

fotogalerie