Mladý programátor – výsledky

Letos jsme si poprvé vyzkoušeli soutěž v programování v Baltíkovi  formou online. Tato soutěž byla náhradní za celostátní kolo, které se mělo konat v květnu 2020.
Soutěžící byli rozděleni do 3 kategorií podle věku.

kategorie A (1. a 2. třídy) – tady měla naše škola téměř výhradní zastoupení a naši šikovní začínající  programátoři se umístili na těchto místech:
2. místo Gabriela Pospíšilová 2.A
3. místo Hugo Kaplan 2.B
4. místo Pavel Hoda 2.C
5. místo Dan Postl 2.B
6. místo Matěj Brynda 2.A

kategorie B (3. – 6. třída)
3. místo Miloslav Suchý 6.A
7. misto Adam Chalupa 5.A
8. místo Jakub Slavětínský 6.A
13. místo Markéta Turečková 4.C
14. místo Veronika Pospíšilová 4.C
17. místo Petr Douda 5.A
18. místo Karel Kűhnel 6.A
22. místo Matáš Čížek 4.A
24. místo Michaela Málková 6.C
26. místo Karel Šíma 4.C

kategorie C (7. – 1.roč. SŠ)
2. místo Tobiáš Brodec 9.A

6. místo Patrik Staes 9.A

Všem soutěžícím děkujeme a vysoce oceňujeme, že zvládli soutěž v těchto náročných podmínkách a našim nejúspěšnějším gratulujeme!!!

web soutěže s podrobnými výsledky