OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 konaného 13.4.  a 14.4. 2023 

Informace k zápisu pro školní rok 2023/2024:

Zápis se netýká ukrajinských dětí. Zvláštní zápis podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) se uskuteční 1. a 2. 6. 2023.

Registrování žádostí je možné v termínu 13. 3. – 9. 4. 2023 na webových stránkách města České Budějovice http://zapiszscb.c-budejovice.cz/

Ve školním roce 2023/24 otevíráme 3 první třídy s celkovou kapacitou 78 žáků.

Termín zápisu (podání vytištěných přihlášek přímo ve škole):

13.4. 2023               14.00 hod. – 17.00 hod.

14.4. 2023               14.00 hod. – 17.00 hod.  

Dokumenty potřebné k zápisu:

– řádně vyplněná a vytištěná „Žádost o přijetí“, případně „Žádost o odklad“
– rodný list dítěte
– občanský průkaz zákonného zástupce
– rozhodnutí o odkladu školní docházky z loňského roku, pokud bylo uděleno
– v případě žádosti o odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024 je třeba doporučení PPP a dětského lékaře
– vyplněnou a podepsanou „Přílohu žádosti o přijetí do ZŠ“ (obdržíte přímo u zápisu)
– pokud se liší trvalý pobyt dítěte od trvalého pobytu zákonného zástupce, je potřeba pobyt dítěte doložit potvrzením z matriky (ne starší 3 měsíců ode dne data vydání) nebo občanským průkazem dítěte

Místo zápisu:

ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice, vstup z ulice L. Kuby. Zápis se koná v přízemí nové budovy (vchod brankou od Billy).

Kritéria přijetí:

1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu (Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 v aktuálním znění), které mají a budou mít k 1. 9. 2023 v ZŠ nebo MŠ sourozence.

2. Dále děti s trvalým pobytem ve školském obvodu bez sourozence v ZŠ nebo MŠ.

3. V případě nižšího počtu žádostí dětí ze školského obvodu budou dále přijaty děti s trvalým pobytem mimo školský obvod, a to dle kritérií:

– přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2023 v ZŠ nebo MŠ sourozence, v případě vyššího počtu dětí, – které splní toto kritérium, bude rozhodovat menší vzdálenost trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno od vchodu bydliště dítěte k hlavnímu vchodu budovy ZŠ dle Google Maps)
– dalším kritériem je přijetí dítěte z MŠ L. Kuby, v případě vyššího počtu dětí, které splní toto kritérium, bude rozhodovat menší vzdálenost trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno od vchodu bydliště dítěte k hlavnímu vchodu budovy ZŠ dle Google Maps)
– u ostatních dětí bez sourozence je kritériem menší vzdálenost trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno od vchodu bydliště dítěte k hlavnímu vchodu budovy ZŠ dle Google Maps)

Těšíme se na Vás!