Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci, nařízení vlády ČR a MŠMT sdělujeme následující informace k provozu školní družiny s platností od 30.11.2020

– z důvodu nutnosti dodržení homogenity skupiny a provozních důvodů bude pro žáky 2. a částečně 3. tříd školní družina nadále v omezeném režimu.
– ranní družina od 7:00 hod. do 7:30 hod. s povinným příchodem všech družinových žáků 1., 2. a 3. tříd do 7:30 a vstupem do školy pouze družinovým vchodem.
– odpolední družina od 11:40 hod. do 16:00 hod. s možností vyzvedávání 12:35 – 13:45 a 15:00 – 16:00
– žáci i další osoby mají po celou dobu pobytu ve škole povinnost nosit roušku
– všechny osoby musí dodržovat hygienická pravidla, zvláště při ranním doprovodu a odpoledním vyzvedávání dětí
– rozdělení dětí do oddělení je provedeno v součinnosti s přijatými opatřeními, tudíž provoz ŠD není v obvyklém režimu.

Věnujte, prosím, pozornost všem informacím uvedených na stránkách školy, nástěnkách ŠD, popř. elektronické komunikaci. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.