Film V SÍTI

Jistě jste již slyšeli o filmu V síti., který se věnuje problematice rizikové online komunikace dětí (především dívek) s dospělými.

Problematika, na kterou se film V SÍTI zaměřuje, je plně kompatibilní s celou řadou tematických oblastí ve vzdělávání žáků, proto škola zvažuje účast na filmovém představení pro žáky 8. a 9. ročníků.

Jak může zajistit rodič bezpečnost dítěte v online prostředí?
Pomoci Vám mohou webové stránky k filmu V SÍTI,  kde je sekce PRO RODIČE