DRUŽINA HROU

Na základě dlouhodobé spolupráce s pobočkou JVK Rožnov, byla naší školní družině ZŠ a MŠ L.Kuby, nabídnuta možnost podílet se na vzniku nového projektu – „Družina hrou“.

Tuto nabídku vítáme a přijímáme.
Všechny družinové děti se budou postupně a opakovaně, v průběhu šk.roku 2018/2019 (podle věku, oddělení a výběru vychovatelky-e, střídavě v JVK a ŠD), účastnit minimálně 2x měsíčně Labyrintu her a nápadů. Seznámí se s novými hrami a hracími prvky. V rámci tohoto „projektu“ se zaměříme na odstraňování únavy z vyučování a relaxaci, ale i rozšiřování poznatků v oblasti přípravy na vyučování, společensko-vědní a zájmové, formou zábavné hry. Pomocí nových kolektivních her budeme prohlubovat výchovu k ohleduplnosti, smyslu pro pořádek a zodpovědnost. Budeme rozvíjet logické myšlení, fantazii, představivost, jemnou motoriku, ale i pozornost, trpělivost a soustředěnost. Povedeme děti k vyjádření vlastních pocitů a myšlenek.

aktualizováno: 14.9. 2018