MŠMT vydalo dodatek k přijímacím zkouškám – viz příloha.

– pokud měl žák konat jednotnou přijímací zkoušku (CERMAT) pouze na jedné škole, měl možnost konat jednotnou přijímací zkoušku (CERMAT) na této škole  DVAKRÁT.

– pokud došlo k tomu, že omylem konal zkoušku pouze jednou, má možnost konat přijímací zkoušku CERMAT podruhé na této škole v náhradním termínu.

– dále zde vzniká možnost vzít zpět zápisový lístek, pokud k této situaci došlo a žák dal již zápisový lístek na jinou školu.

 

dodatek