Cambridge English – slavnostní předávání certifikátů v Britském centru 

Dne 2. září 2021 proběhlo slavnostní předání certifikátů v Britském centru v Krajinské ulici pro žáky 5. – 9. ročníků, kteří v loňském školním roce skládali  zkoušky Cambridge English. Z této akce se již stala tradice, a to od školního roku 2014/2015 (loni se nekonala kvůli pandemii).

Loňský školní rok docházelo na přípravu pod vedením učitelek naší školy a úspěšně zkoušku složilo 34 žáků: YLE Starters – Mgr. Jana Broukalová – 6 žáků, YLE Movers – Mgr. Alena Latková – 11 žáků, YLE Flyers – Mgr. Alena Filipová – 6 žáků, KET for Schools – Mgr. Dana Pekočová – 3 žáci, PET for Schools – Mgr. Dana Pekočová – 8 žáků.

Žáci 4. – 9. ročníků se zájmem o anglický jazyk a kvalifikované potvrzení úrovně angličtiny mají možnost se přihlásit do odpoledního zájmového kroužku. Zde jsou připravováni pod vedením školních lektorek anglického jazyka na složení zkoušek Cambridge English a získání mezinárodně uznávaných certifikátů z angličtiny, které zaručují objektivní vyhodnocení jazykové úrovně. Příprava probíhá v pěti úrovních od A1 do B1 (YLE Starters, Movers a Flyers a KET a PET for Schools). V jarním termínu (většinou na konci května) se koná zkouška, kterou zaštiťuje Britské centrum. Zkoušky YLE pro mladší žáky probíhají přímo u nás ve škole. Po úspěšném absolvováním zkoušky získávají žáci jazykový certifikát při slavnostním předávacím ceremoniálu.

Zkoušky motivují žáky, aby se učili angličtinu a rozvíjeli praktické znalosti pro reálný život. Výzkumná tvorba testů podporuje efektivní studium. Celý proces učení pomáhá dětem postupně rozvíjet komunikační dovednosti a zvyšuje šanci na přijetí na střední a vysoké školy v ČR.

Příprava v zájmovém kroužku nabízí žákům tipy pro řešení úkolů, se kterými se setkají i u zkoušky, navíc jsou průběžně zadávány tzv. mocking exams (zkoušky nanečisto). Žákům je tímto umožněno dosáhnout na prestižní jazykové certifikáty s dlouhodobou platností. 

Příprava žáků školy na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English v současnosti probíhá v pěti jazykových úrovních (YLE Starters, Movers, Flyers, KET for Schools a PET for Schools dle jazykové úrovně CEFR A1 – B1). Přihlásit se můžete i letos!

Mgr. Dana Pekočová 

FOTOGALERIE