BALTÍKOVINY

Během celého školního roku se někteří naši žáci účastnili korespondenční soutěže Baltíkoviny.

Řešili samostatně nebo s pomocí vedoucího kroužku 10 úloh a musíme konstatovat, že některé úlohy byly velice obtížné. Přestože někteří žáci a žákyně  nevyřešili všechny úlohy, naučili se mnohé nové dovednosti, které běžně na kroužcích nebo při výuce nepoužíváme.

Všem děkujeme za reprezentaci školy a úspěšným gratulujeme k jejich pěkným výsledkům!

Kategorie A (1. stupeň začátečníci – 47 soutěžících):
4.místo Marek Pichl (3.B)
26.místo Petr Douda(3.A)

Kategorie C (1. stupeň pokročilí ):
4.místo Ondřej Ryjáček (5.B)
6.místo Daniel Petrů (5.B)
7.místo Adam Chalupa (3.A)
8.místo Terezie Matlasová (4.C)
10. místo Lenka Babková (5.A)
13.místo Zuzana Lučanová (4.C)

Kategorie D (2.stupeň – pokročilí):
1.místo Matyáš Hronek (8.B)
2.místo Tobiáš Brodec (7.A)
7.místo Dagmar Jiroušková(8.B)