Měsíce duben a květen byly ve druhých třídách bohaté na různé akce. Druháci se zapojili do projektu Den Země a vyrobili zajímavé plakáty a výrobky. V prvouce probírali téma Voda kolem nás a tak si hned vyzkoušeli několik zajímavých pokusů s vodou. Také zjišťovali informace o živočiších, kteří žijí v okolí rybníků a tvořili společný „rybník“.
Odměnou za pilnou práci jim byl výlet do Netolic a na zámek Kratochvile, kde viděli zajímavou pohádku a plnili různé úkoly.