Šablony 2017 na Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I : Šablony 2017 na Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/ 0004799
Projekt si klade za cíl rozvíjet a podporovat tyto oblasti: 
1. personální podpora v MŠ = školní asistent
2. DVPP MŠ
3. Školní asistent ZŠ
4. Školní speciální pedagog
5. DVPP ZŠ = čtenářská a matematická gramotnost, inkluze
6. Tandemová výuka
7. CLIL ve výuce na ZŠ
8. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
9.Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
10. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_ ČtG
Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, Č. B.
Na Základní škole a Mateřská škole, L.Kuby 48, České Budějovice probíhá realizace projektu: “Modernizace učebny chemie podporující zvýšení kvality a metod vzdělávání na ZŠ a MŠ L.Kuby 48, Č.B.“, reg.č.: CZ.1.14/2.4.00/34.03257, který byl podpořen dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách
Operační program VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0200
Tvořivá matematika 2014/2015 Partnerský projekt s příjemcem IDV,o.p.s.Praha 8.
Cílem projektu je podpořit rozvoj kompetencí učitelů v oblasti čtenářské, matematické a počítačové gramotnosti.
Období realizace: školní rok 2014/2015
„ŠKOLNÍ PROGRAM“
ŠKOLNÍ PROGRAM
„VZDĚLÁNÍ 21 – úspěšný žák digitálního věku“
VZDĚLÁNÍ 21 – úspěšný žák v digitální škole
TIB TIB TVOŘIVÁ INFORMATIKA S BALTÍKEM
projekt moderní výuky programování
MLADÍ VÝVOJÁŘI
„Chlapecký volejbal do škol”
Chlapecký volejbal do škol
„Mléko v evropských školách“
Mléko v evropských školách
Ověřená firma