Ředitelství školy reditelstvi(zavináč)zsroznov.cz
Ředitel školy Mgr. Kábelová Romana 386 102 360, 603 829 212 kabelova(zavináč)zsroznov.cz
Zástupce pro ZŠ Mgr. Mičanová Ludmila 386 102 352, 603 829 213 micanova(zavináč)zsroznov.cz
Zástupce pro MŠ Bc. Zámečníková Michaela 386 102 379, 731 171 452 zamecnikova(zavináč)zsroznov.cz
Vedoucí vychovatelka Turková Jana 386 102 371 turkova(zavináč)zsroznov.cz
Vedoucí školní jídelny Postlová Daniela 386 102 356 postlova(zavináč)zsroznov.cz
Výchovný poradce Mgr. Jandová Libuše 386 102 357 jandova(zavináč)zsroznov.c
Koordinátor ŠVP Mgr. Mičanová Ludmila 386 102 369 micanova(zavináč)zsroznov.cz
Protidrogový koordinátor Mgr. Skolková Hana 386 102 375 skolkova(zavináč)zsroznov.cz
Speciální pedagog Mgr. Kloudová Hana 386 102 357 kloudova(zavináč)zsroznov.cz
Ekonomka školy 386 102 358 (zavináč)zsroznov.cz
Sekretářka a tajemnice školy Suchanová Gustava 386 102 351 suchanova(zavináč)zsroznov.cz

Učitelský sbor

1. stupeň

Mgr. Anderlová Eva anderlova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 364 4.
Mgr. Březinová Hana brezinova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 366 1.C
Mgr. Bučková Renáta buckova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354 2.C
Mgr. Čermáková Vladislava cermakova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354 2.B
Mgr. Figallová Milada figallova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 364 5.A
Mgr. Hanousková Ivana hanouskova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 363 3.B
Mgr. Hejnová Eva hejnova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354 2.A
Mgr. Košková Olga koskova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 366 1.A
Mgr. Machová Lenka machova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 364 5.C
Mgr. Mičanová Ludmila micanova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 369
Mgr. Pilečková Irena pileckova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 363 3.C
Mgr. Šimková Jana simkova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 363 3.A
Mgr. Štádlíková Iva stadlikova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 366 1.B
Mgr. Theinerová Monika theinerova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 364 5.B

2. stupeň

Mgr. Adamčíková Petra adamcikova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 359 8.B
Mgr. Kopsová Michaela kopsova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 362 8.C
Mgr. Kvitová Taťána kvitova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 376 7.B
Mgr. Kyzourová Eva kyzourova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 361 9.B
Mgr. Latková Alena latkova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354 6.A
Mgr. Lintner Marek lintner (zavináč) zsroznov.cz 386 102 369 8.A
Mgr. Mentlík Jan mentlik (zavináč) zsroznov.cz 386 102 377 6.
Mgr. Outlý Radek outly (zavináč) zsroznov.cz 386 102 369 9.A
Mgr. Rosenfelderová Lucie rosenfelderova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 375 7.A
Mgr. Skolková Hana skolkova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 375 6.
Mgr. Švecová Dagmar svecova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 359 7.C
Mgr. Švehlová Klára svehlova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 375 9.C
Mgr. Zemková Renata zemkova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 377 6.B

Netřídní učitelé

Mgr. Broukalová Jana broukalova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 363
Mgr. Jandová Libuše jandova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 357
Mgr. Kramár Milan kramar (zavináč) zsroznov.cz 386 102 359
Mgr. Outlá Pavlína outla (zavináč) zsroznov.cz 386 102 377
Mgr. Pekočová Dana pekocova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 354
PaeDr. Posedělová Marcela posedelova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 376
Mgr. Šmídová Blanka smidova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 376

Asistenti pedagoga

Helebrantová Markéta helebrantova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 370
Kobernová Markéta kobernova (zavináč) zsroznov.cz 386 102 360