PLATBA
Platbu za ŠD na období 01-06/2019 ve výši 1.380 Kč splatnost do 25.1.2019
zasílejte na číslo účtu:
030015-2598735309/0800
VS: 7
zpráva pro příjemce: jméno+tř. dítěte
Zadání platby proveďte, prosím, až po 1.lednu 2019.
POZVÁNKY

Divadlo Zatoulané vajíčko – 17.4.2019, v době od 13:45 do 15:00
Maškarní rej v ŠD – 21.2.2019, v době od 13:30 do 15:00
Představení v ŠD – Divadlo Okýnko – 20.12.2018, v době od 13:45 do 15:00
ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY – 15.11.2018, v době od 13:45 do 15:30
DRAKIÁDA – 25.10.2018, v době od 13:45 do 15:00

DRUŽINA HROU
Na základě dlouhodobé spolupráce s pobočkou JVK Rožnov, byla naší školní družině ZŠ a MŠ L.Kuby, nabídnuta možnost podílet se
Číst dále.