PROVOZ ŠD
PROVOZ  ŠD       28.6.2019    6:00 – 10:00
PLATBA
Informace k platbě za ŠD – období 09-12/2019 

Číslo účtu: 030015-2598735309/0800
Var. symbol: 7
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení, třída dítěte
Částka: 920 Kč
Termín splatnosti:  stávající žáci do 17.6.2019
                                      budoucí 1. třídy do 24.6.2019

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠD

Vážení rodiče, kapacita ŠD je provozně omezena.
Vzhledem k velkému zájmu o služby ŠD, jsou vyhlášena  kritéria pro přijetí dětí do ŠD pro školní rok 2019/2020:
1/ upřednostněni budou žáci 1. a 2.tříd
2/ z vyššího ročníku bude žák přijat, pokud má sourozence v 1. či 2.třídě
3/ u dojíždějících žáků z vyšších ročníků ( 3.-5.tř.), budou upřednostněni žáci s nejvzdálenějším místem bydliště 

PODMÍNKY pro přijetí dítěte do ŠD:  !!! S T Á V A J Í C Í   Ž Á C I   !!!
1/ uhrazení platby v daném termínu tj. do 17.6.2019
2/ souhlas  s vyzvedáváním dětí v době 12:30 – 13:45 a 15:00 – 17:00                          
3/ závazné přihlášky je nutno odevzdat nejpozději 24.5.2019!!!

PODMÍNKY pro přijetí dítěte do ŠD:  !!! B U D O U C Í   P R V N Í    T Ř Í D Y    !!!
1/ uhrazení platby v daném termínu tj. do 24.6.2019
2/ souhlas  s vyzvedáváním dětí v době 12:30 – 13:45 a 15:00 – 17:00                          
3/ závazné přihlášky je nutno odevzdat nejpozději do 21.6.2019!!!  

POZVÁNKY

Loučení se školním rokem  ve ŠD  Školní dvůr  26.6.2019  v době od  16:30 do20:30  Podepsané balíčky s vuřty si děti přinesou ráno do lednice ŠD!!!    Děkujeme za celoroční spolupráci, přejeme krásné prázdniny.
DEN DĚTÍ V ŠD – PIRÁTSKÁ SHOW  –  3.6. v době od 13.15 do 15.00, vstupné 45 Kč. Kostýmy vítané. Děti, které se nezúčastní, musí být ze ŠD  vyzvednuty do 13:45.
Máme rádi zvířata – Den s mým mazlíčkem – 16.5.2019, v době od 13:45 do 15:00
Divadlo Zatoulané vajíčko – 17.4.2019, v době od 13:45 do 15:00
Maškarní rej v ŠD – 21.2.2019, v době od 13:30 do 15:00
Představení v ŠD – Divadlo Okýnko – 20.12.2018, v době od 13:45 do 15:00
ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY – 15.11.2018, v době od 13:45 do 15:30
DRAKIÁDA – 25.10.2018, v době od 13:45 do 15:00

DRUŽINA HROU
Na základě dlouhodobé spolupráce s pobočkou JVK Rožnov, byla naší školní družině ZŠ a MŠ L.Kuby, nabídnuta možnost podílet se
Číst dále.