ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ a MŠ L.Kuby 48ZŠ a MŠ L. Kuby 48,
370 07, České Budějovice

IČO: 60077212

ředitel školy
Mgr. Miroslav Kůs
tel: 386 102 350, fax: 386 102 360, mob: 603 829 213

zástupce ředitele školy
Mgr. Romana Kábelová
tel: 386 102 352, mob: 603 829 212

sekretariát
Gustava Suchanová
tel: 386 102 351

Tel. pro omluvy dětí - 731 171 442

Tel. jídelna - 386 102 356

Tel. družina - 386 102 355

Tel. MŠ - 386102374, mob. 731171452

další kontakty

Zvonění1. hodina     08.00 - 08.45
2. hodina     08.55 - 09.40
3. hodina     10.00 - 10.45
4. hodina     10.55 - 11.40
5. hodina     11.50 - 12.35
6. hodina     12.45 - 13.30
7. hodina     13.30 - 14.10
8. hodina     14.10 - 14.55


Návštěvnost#########


Dnes je:


Svátek má:


VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ L. Kuby, ČB


Pro vstup do jednotlivých sekcí školy zvolte nabídku z horního menu

ŠKOLA HROU


Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem s plnou kvalifikovaností pedagogů a nacházíme se v okrajové části města České Budějovice ve čtvrti Rožnov.

Škola vzdělává okolo 670 žáků, na prvním stupni ve patnácti kmenových třídách a na druhém stupni v jedenácti až dvanácti kmenových třídách.

Součástí školy je i mateřská škola, kde jou tři třídy se 70 dětmi.

Po řadu let škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích ve výchově nové generace učitelů, neboť budoucí pedagogičtí pracovníci na naší škole získávají své první zkušenosti jak při násleších, tak při svých pedagogických výstupech.
Na oplátku naše škola získává poznatky o nových trendech ve vzdělávání na PF. Díky této spolupráci jsme v roce 2004 získali statut „Fakultní základní škola“.

Seznam přijatých dětí do MŠ


Seznam přijatých dětí do MŠ

Pozvánka na schůzku rodičů nastupujících dětí do MŠ ve školním roce 2018/2019


Základní škola a Mateřská škola L. Kuby 48, České Budějovice
Pozvánka na schůzku rodičů nastupujících dětí do MŠ ve školním roce 2018/2019


Vážení rodiče,
vedení školy ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice Vás zve na schůzku rodičů nastupujících dětí do MŠ ve školním roce 2018/2019 v pondělí 11. 6. 2017 v 16.00 hod. v prostorách MŠ - vchod z ulice Boršovská, kde dostanete potřebné informace o docházce.

Těšíme se na setkání s Vámi

Mgr. Miroslav Kůs

Přihláška na prázdninový provoz MŠ 2018


Odevzdat do 10.5.2018, jinak dítě nebude přihlášeno na prázdninový provoz
Přihláška na prázdninový provoz MŠ 2018

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2018/2019


Informace jsou k dispozici na zapismscb.c-budejovice.cz

Příjem vyplněných žádostí

Místo zápisu do MŠ: ZŠ a MŠ L.Kuby 48, ČB - vstup z ulice L.Kuby 48, zápis do MŠ se koná v kanceláři ZŘŠ, Mgr. Romany Kábelové.

Středa 2.5.: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Čtvrtek 3.5.: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Kapacita přijímaných dětí je pouze 12.

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD 2018


VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2018 KONANÉHO 5. a 6. 4. 2018

TERMÍN ZÁPISŮ DO PRVNÍCH TŘÍD:

Žádosti o zápis do prvních tříd českobudějovických základních škol budou mít rodiče letos poprvé možnost podávat elektronicky prostřednictvím webu https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ od 5.3. do 4.4.2018.

Pro vstup do systému je nutné znát číslo zdravotního pojištění (uvedené na průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny)
Rodiče mohou také využít odběrné místo na Magistrátu města Č. Budějovice, obor školství a tělovýchovy Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 3. patro, Lenka Baldíková, tel. 386 801 502, Ing. Jana Stluková, tel. 386 801 511, dveře č. 338, dveře č. 330 v úředních dnech: pondělí 9-11 hod. a 13-15 hod., středa 9-11 hod. a 13-15 hod., pátek 9-11 hod. nebo vyřídit žádost při samotném zápisu ve škole, a to jen ve dnech zápisu: 5. – 6. dubna 2018

Příjem žádostí

Do školy se dostavte osobně s dítětem v termínu:

čtvrtek 5.4.2018 14.00 – 18.00 hod.
pátek 6.4.2018 14.00 – 17.00 hod.


ZÁKLADNI INFORMACE:

1) Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31.8.2018 a děti, které měly odklad školní docházky.
2) Na žádost zákonných zástupců mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku po 31.8.2018 (nutno doložit kladné vyjádření školského poradenského zařízení, případně odborného lékaře).
3) Při zápisu zákonní zástupci předloží rodný list dítěte a občanské průkazy, vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců). U starších dětí 6-ti let dále doklad o odkladu školní docházky.
4) K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky.
Pokud budete žádat o odklad školní docházky, musíte již k zápisu přinést žádost o odklad, kterou jste vyplnili elektronicky, doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení lékaře (např. pediatra) nebo klinického psychologa. Při absenci těchto dokumentů nelze žádosti o odklad vyhovět.
5) Náhradní termín zápisu lze dohodnout v odůvodněných případech se zástupcem ředitele školy (telefon 603 829 212).


Informace k přijímání žáků:

Základní škola plánuje otevřít celkem 3 první třídy s celkovou kapacitou 66 žáků.
Není rozhodující pořadí, kdy k zápisu děti přijdou!

Pro přijetí žáka do školy platí tato kritéria:

1) Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydliště ve spádovém obvodu školy (zákon č. 561/2004 Sb., § 36, odst. 7), a to zejména ty, které mají již ve škole sourozence. Překročí-li zájem dětí z obvodu plánovanou kapacitu 1. tříd, bude rozhodovat los.
2) Při volné kapacitě budou přijímány děti z jiných školských obvodů: a) které mají sourozence stávajícího žáka, který již navštěvuje naši školu b) podle vzdušné vzdálenosti jejich bydliště vzdálenost trvalého pobytu dítěte do školy (vchod-vchod)
3) Děti, které obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2017 - 2018, podléhají rovněž výše uvedeným kritériím.


Návštěva školy před zápisem:

Den otevřených dveří škola neorganizuje. V případě zájmu je možné individuálně dohodnout prohlídku školy s případnou návštěvou tříd 1. stupně. Kontaktní číslo do kanceláře školy 386 102 351, 731 171 442


Dotované mléčné produkty pro žáky

skola        Naše škola poskytuje od 3. 9. 2013 svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií a Českou republikou v rámci programu "Mléko pro evropské školy."
     Výdej z chlazeného mléčného automatu.