ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ a MŠ L.Kuby 48ZŠ a MŠ L. Kuby 48,
370 07, České Budějovice

IČO: 60077212

ředitel školy
Mgr. Miroslav Kůs
tel: 386 102 350, fax: 386 102 360, mob: 603 829 213

zástupce ředitele školy
PhDr. Vladimír Stejskal
tel: 386 102 352, mob: 603 829 212

sekretariát
Gustava Suchanová
tel: 386 102 351

Tel. pro omluvy dětí - 731 171 442

Tel. jídelna - 386 102 356

Tel. družina - 386 102 355

Tel. MŠ - 386102374, mob. 731171452

další kontakty

Zvonění1. hodina     08.00 - 08.45
2. hodina     08.55 - 09.40
3. hodina     10.00 - 10.45
4. hodina     10.55 - 11.40
5. hodina     11.50 - 12.35
6. hodina     12.45 - 13.30
7. hodina     13.30 - 14.10
8. hodina     14.10 - 14.55


Návštěvnost#########


Dnes je:


Svátek má:


VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ L. Kuby, ČB

Pro vstup do jednotlivých sekcí školy zvolte nabídku z horního menu

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU


na ZŠ a MŠ, L. KUBY 48, ČESKÉ BUDĚJOVICE pro školní rok 2015/2016 konaného ve dnech 22.1. a 23. 1. 2015

    Podle §183, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nebude zasílat.
    Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce dítěte vyzvedne v kanceláři školy v termínu od 11.2. 2014 do 13.2. 2015 v době 7,00 – 14,00 hod.

Seznam kódů dětí přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016:
1; 5; 10; 13; 16; 17; 25; 26; 27; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 46; 47; 49; 50; 51; 53; 54; 56; 57; 59; 60; 61; 62; 63; 66; 69; 70; 71;73; 74; 75; 76; 77; 82; 84; 86; 88; 89; 90; 92; 95, 96; 97; 98; 100;101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110; 113; 115; 116; 117; 119; 120; 123; 124; 127; 130.

Seznam kódů dětí s žádostí o odklad povinné školní docházky k základnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016:
29; 45; 48; 64; 67; 87; 93; 109; 111; 112; 114; 118; 125; 126.

U ostatních nezveřejněných čísel pokračujeme ve správním řízení.

Zveřejněno dne 3. 2. 2015
Mgr. Miroslav Kůs
ředitel školy

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD 2015


skola      TERMÍN ZÁPISŮ DO PRVNÍCH TŘÍD:
čtvrtek 22. 1. 2015 14.00 – 18.00 hod.
pátek 23. 1. 2015 14.00 – 18.00 hod.

ZÁKLADNI INFORMACE:

1)Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31.8. 2015 a děti, které měly odklad školní docházky.
2)Na žádost rodičů mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku po 31.8.2015 (následně nutno doložit kladné vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře).
3)Při zápisu rodiče předloží rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. U starších dětí dále doklad o odkladu školní docházky.
4)K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky. K odkladu je nutno dodat - žádost zákonného zástupce ( obdržíte u zápisu) dále doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Všechny tři dokumenty je nutno doručit ředitelství školy nejpozději do 31.5.2015, jinak nelze žádosti o odklad vyhovět.
5)Náhradní termín zápisu lze dohodnout v odůvodněných případech se zástupcem ředitele školy (telefon 603 829 212).


Informace k přijímání žáků:

Základní škola plánuje otevřít celkem 3 třídy s celkovou kapacitou cca 80 žáků, takže by všichni zájemci o přijetí mohli být uspokojeni. Pokud tomu tak nebude, platí následující kritéria:

1)V případě naplnění kapacity školy budou přednostně přijaty děti, které patří do školského obvodu (zákon č. 561/2004 Sb., § 36, odst.7) a dále děti, které mají ve škole sourozence, nebo se jedná o předškoláky z naší MŠ.
2)Děti z jiných školských obvodů budou přijímány podle pořadového čísla při zápisu.
3)Děti, které obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2014 - 2015, podléhají rovněž výše uvedeným kritériím.


Návštěva školy před zápisem:

Je možné individuálně dohodnout prohlídku školy s návštěvou tříd 1. stupně. Kontaktní číslo do kanceláře školy 386 102 351, 601 552 135

aktualizováno: 16.12.2014


Dotované mléčné produkty pro žáky

skola        Naše škola poskytuje od 3. 9. 2013 svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií a Českou republikou v rámci programu "Mléko pro evropské školy."
     Výdej z chlazeného mléčného automatu.
     Jednotná cena pro všechny mléčné produkty je 6 Kč.
Podrobnosti o jednotlivých produktech

aktualizováno: 10.10.2013


ŠKOLA HROU

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem s plnou kvalifikovaností pedagogů a nacházíme se v okrajové části města České Budějovice ve čtvrti Rožnov.

Škola vzdělává okolo 550 žáků, na prvním stupni ve třinácti až čtrnácti kmenových třídách a na druhém stupni v devíti až deseti kmenových třídách. Po řadu let škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou v Českých Budějovicích ve výchově nové generace učitelů, neboť budoucí pedagogičtí pracovníci na naší škole získávají své první zkušenosti jak při násleších, tak při svých pedagogických výstupech.
Na oplátku naše škola získává poznatky o nových trendech ve vzdělávání na PF. Díky této spolupráci jsme v roce 2004 získali statut „Fakultní základní škola“.

Vzdělávací program naší škola má název "ŠKOLA HROU", začni si hrát!


Poznáš, co je na obrázku? Vpravo jsou skryté dílky puzzle. Vytáhni je a slož.
KAŽDÝ TÝDEN SI MŮŽEŠ SLOŽIT NOVÉ PZZLE!!Veřejné zakázkyPartnerská školaDigitální vzděláváníPROJEKTY


Naše úspěchyPráce žákůŠkola spolupracuje